کیهان کلهر: حرفم را با موسیقی می‌زنم

کیهان کلهر که اخیرا شهر خاموش را روی صحنه تالار وحدت برده است، می‌گوید که همیشه دوست داشته آن را در ایران اجرا کند: «این قطعه به قربانیان بمباران شیمیایی شهر کردنشین حلبچه تقدیم شده است؛ بمبارانی که تأثیر بدی روی دنیا گذاشت و من تحت‌تأثیر آن، این کار را به آنها تقدیم کردم.» او تنزل سطح کیفی آثار تولیدی و در نتیجه پایین‌آمدن سطح سلیقه مخاطب را قبول ندارد: «برای تمام سلیقه‌ها باید موسیقی وجود داشته باشد. در همه جا مخاطب خاص هنری تعداد کمی بوده‌اند. در مملکت ما خوشبختانه این مخاطب برای موسیقی خاص بیشتر هست.» کیهان کلهر درباره واکنش به وقایع اجتماعی می‌گوید: «معمولا سعی کرده‌ام از طریق موسیقی‌ و فعالیت هنری‌ام صحبت کنم.»