چند روز مانده به عید…

در روزهای آخر اسفند وقتی بوی بهار بلند می شود، شور و شوقی در دل همه به جود می آید. جنب جوش  خانه تکانی، خرید، چیدن سفره عید و البته خرید عیدی. بازار تجریش در تهران محلی ست که بیشتر مردم تهران برای خرید سری به آن میزنند. به واسطه این اتفاق دست فروش ها و مغازه ها و مردم با هیجانی  وصف ناپذیر به فروش یا خرید ملزومات عید می پردازند. هر چه به لحظات پایانی سال نزدیک میشویم این اتفاق شتاب بیشتری میگیرد.

برچسب ها :