چالش‌های رضا کیانیان در نقش یک روحانی

رضا کیانیان خاطرات جالبی از  آن زمانی دارد که نقش روحانی سریال کیف انگلیسی را بازی کرده است. او از ناظری می‌گوید که همان زمان تلویزیون همراه او فرستاده است:«وقتی ‬اولین‭ ‬پلان‭ ‬را‭ ‬بازی‭ ‬کردم‭ ‬ ‬به ‬ضیاءالدین‭ ‬دری‭ ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬که ‭ ‬لحن‌ام‭ ‬شبیه‭ ‬امام‭ ‬است‭. ‬ دوباره‭ ‬بازی‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬آقا‭ ‬گفت‭ ‬لحن‌ام‭ ‬شبیه‭ ‬آقای‭ ‬مطهری‭ ‬هست‭. ‬دوباره‭ ‬بازی کردم گفت‭ ‬که‭ ‬لحنم‭ ‬شبیه‭ ‬آقای‭ ‬فلسفی‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬هم‭ ‬ گفتم‭ ‬این‭ ‬آقا‭ ‬درست‭ ‬می‌گوید، ‬عمامه‭ ‬و‭ ‬لباسم‭ ‬را‭ ‬درآوردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬همین‭ ‬آقا‭ ‬بازی‭ ‬کند‭.‬ دری‭ ‬ناراحت‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬چرا‭ ‬بازی‭ ‬نمی‌کنم‭! ‬ ‬گفتم‭ ‬مرد‭ ‬حسابی‭ ‬روحانیت‭ ‬سنتی‭ ‬سه‭ ‬لحن‭ ‬بیشتر‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬بخواهم‭ ‬با‭ ‬لحن‭ ‬دیگری‭ ‬صحبت‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬روحانیت‭ ‬سنتی‭ ‬نیست‭.‬ بعد‭ ‬گفتم‭ ‬لحن‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬مختص‭ ‬روحانیون‭ ‬آذری‭ ‬هست‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬کلی‭ ‬سعی‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬مشورت‭ ‬با‭ ‬لهجه‭ ‬آذری‭ ‬بازی‭ ‬کردم‭.‬»‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬