وسعت واقعی دریاچه ارومیه چقدر است؟

پس از خشکسالی های اخیر وسعت واقعی دریاچه ارومیه چقدر است؟