نگرانی ١٠٠ هزار تبتی ساکن هند دالایی لامای ۸۳ ساله بستری شد

رهبر معنوی بوداییان جهان به دلیل عفونت سینه در بیمارستان بستری شد. ‎دالایی لامای ۸۳ ساله، رهبر معنوی بوداییان جهان که ‏اوایل ۱۹۵۹ و پس از قیامی ناکام علیه حکومت چین به هندوستان گریخته، در تبعید و در شمال هندوستان زندگی می‌کند‎.
منشی شخصی دالایی لاما گفت: «صبح روز سه‌شنبه دالایی لاما را به دلیل عفونت سینه در بیمارستانی در دهلی‌نو بستری کردند. ‏پزشکان عفونت سینه را تشخیص دادند و او تحت درمان است. وضع دالایی لاما باثبات است. او را برای دو تا سه روز ‏دیگر تحت مراقبت قرار می‌دهند‎.»
وی ماه گذشته میلادی به رویترز گفته بود، همزمان با فوت دالایی لاما، مراسم سوزاندنش در هندوستان صورت گیرد و هشدار داده ‏بود که جانشین دالایی لاما که توسط چین اعلام می‌شود، مورد پذیرش و احترام نیست‎.‎
‏۱۰۰‏‎ ‎هزار تبتی ساکن هندوستان نگران این هستند که مبارزه آنها برای خودمختاری بیشتر تبت با مرگ دالایی لاما، پایان یابد‎.‎
چین در ۱۹۵۰ کنترل تبت را به دست گرفت و دالایی لاما را یک جدایی‌طلب خطرناک خواند و گفته که رهبران چین حق تأیید ‏جانشین دالایی لاما را دارند چون این میراثی است که از امپراتورهای چین به آنها رسیده است‎.‎