سرلشکر محمد باقری:

نظامیان در شرایط سخت و بلایای طبیعی پناهگاه مردم هستند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز بیش از هر زمانی آثار سلامت برای جوامع بشری روشن شده است. همه فرماندهان نظامی ارزش سلامت کارکنان را خوب می‌دانند و ما در دفاع مقدس به خوبی ارزش طب رزم را درک کردیم و با ۵۰ بیمارستان نظامی، پزشکان ما در حملات شیمیایی جان ۵۵۴‌هزار سرباز را نجات دادند. این طب رزم و نظامیان هستند که در شرایط سخت و بلایای طبیعی پناهگاه مردم هستند و سامانه طب نظامی باید بتواند شرایط سخت و بحرانی را مدیریت کند.