میرباقری فیلم «حضرت خدیجه(س)» را می‌سازد

بعد از ٢٠  سال، پای داوود میرباقری هم به سینما باز شد. او احتمالا تا پایان سال فیلم سینمایی «حضرت خدیجه(س)» را با همکاری سازمان هنری رسانه‌ای اوج جلوی دوربین می‌برد، آن هم در شرایطی که همچنان حرف و حدیث‌هایی درباره ساخت سریال «سلمان فارسی» توسط او وجود دارد. محمد خزاعی، تهیه‌کننده این فیلم البته دیروز گفت: «اگر ساخت پروژه «سلمان فارسی» به تعویق بیفتد، داوود میرباقری کارگردانی این اثر را بر عهده خواهد گرفت، در غیر این‌صورت تعهد کارگردانی درخصوص ساخت این فیلم سینمایی قبل یا پس از پروژه «سلمان فارسی» را ندارد.»