سرهنگ محمد بخشنده: ‏

مرکز جدیدی برای نگهداری زنان معتاد ایجاد نشده است

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: «متاسفانه هنوز مرکز جدیدی برای نگهداری زنان معتاد ‏ایجاد نشده است. امسال ١۴٠ ظرفیت برای زنان معتاد متجاهر اعلام کردند و ما بیش از ٢٠٠ نفر از این ‏معتادان را جمع‌آوری کردیم و تحویل دادیم که پس از غربالگری ١۵٠ نفر را به مرکز نگهداری معتادان زن متجاهر ‏منتقل کردند، اما متاسفانه اخیرا در آتش‌سوزی عمدی که در یکی از این مراکز اتفاق افتاد، ۵٠ نفر از آن‌جا ‏دوباره خارج شده و فرار کردند.» وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان این‌که از ابتدای‌سال ١٣ تن مواد ‏در تهران کشف و ضبط کردیم، گفت:«اخیرا نیز باندهای بزرگی از قاچاقچیان مواد مخدر را ردزنی کرده و ‏موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده‌ایم که در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.» ‏