محسن چاوشی فعلا نمی‌خواند

محسن چاوشی با انتشار شعری در اینستاگرامش اعلام کرد که تا مدتی نیاز به استراحت دارد. چاوشی اعلام نکرده که هوادارانش چه مدت قرار است از صدای او محروم باشند، اما گفته آلبوم ابراهیم انرژی زیادی از او گرفته است.  محسن چاوشی با انتشار تصویری عجیب در اینستاگرام نوشت: «خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش/ بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر/ تو به مرگ و زندگانی هله تا جز او ندانی/ نه چو روسبی که هر شب کشد او بیار دیگر. دوستان مدتی نیاز به استراحت و بازسازی دارم … ابراهیم خیلی انرژی زیادی ازم گرفت … اگر عمری بود شروع می‌کنم .. از محبت همه شما ممنونم.»