طولانی‌ترین زندگی مشترکی که رکورد زد

ماسائوموتو و میاکو در ‌سال ١٩٣٧ زندگی مشترک‌شان را آغاز کردند و توانستند طولانی‌ترین زندگی مشترک ‏را در گینس ثبت کنند. در زمان ازدواج، داماد سرباز بود و کشور درگیر جنگ برای همین مراسم ازدواجی ‏برگزار نشد. قبل از این زوج ژاپنی، رکورد طولانی‌ترین زندگی مشترک متعلق به گوردن دلون و کارل از نروژ ‏بود که با مرگ خانم دلون در سال ٢٠٠۴ این پیوند به اتمام رسید.  ‏