طوفان‌های مرگبار

طوفان متیو را می‌توان یکی از قدرتمندترین و مرگبارترین طوفان‌های دریایی تاریخ برشمرد؛ طوفانی که در ‌سال ٢٠١۶  در سواحل آفریقا خبرساز شد و جان ١٠٢٧نفر را گرفت. گستردگی این طوفان به اندازه‌ای بود که خسارات ناشی از آن را در حدود ۵میلیارد دلار برآورد کردند. اگرچه طوفان سندی در‌ سال ٢٠١٢ هم یکی از قدرتمندترین طوفان‌ها بود که در کوبا رخ داد. این طوفان ٢۴ ایالت آمریکایی را تحت‌تاثیر خود قرار داد، به‌طوری که سیل در خیابان‌ها، خطوط مترو و تونل‌های شهرها جاری شد.