شهادت یک آتش‌نشان در حادثه خاوران

سیداحسان جامعی، آتش‌نشانان فداکار ایستگاه ۶٣ آتش‌نشانی تهران در جریان عملیات اطفای حریق به شهادت رسید. وی روز یکشنبه برای اطفای حریق سوله مسقف ٣٠٠ متری واقع در جاده خاوران (شهرک صنعتی بهارستان) به محل حادثه اعزام شده که هنگام جابه‌جایی تجهیزات بر اثر برخورد نردبان با برق فشار‌قوی دچار برق‌گرفتگی شدید شد و متاسفانه پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده به شهادت رسید. شهید جامعی متولد ‌سال ١٣۶۶ و متاهل بود و یک فرزند دختر خردسال داشت. وی آذر‌ سال ١٣٨٨ به استخدام آتش‌نشانی تهران درآمد و در ایستگاه ۶٣ واقع در شهرک صنعتی خاوران انجام وظیفه می‌کرد.