شادی مردم تهران پس از پیروزی تیم ملی فوتبال مقابل مراکش

مردم تهران شامگاه جمعه پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل مراکش در خیابانها به شادی پرداختند.