زادروز ایرج افشار

٩٣ سال پیش در چنین روزی، برابر شانزدهم مهر ١٣٠۴ خورشیدی، ایرج افشار، ایران‌شناس شهیر و پژوهشگر ارشد فرهنگ، تاریخ و ادبیات فارسی در یزد به دنیا آمد. افشار از سال ۱۳۳۳ تا سال ۱۳۳۵ سردبیر مجله «سخن» به صاحب امتیازی پرویز ناتل خانلری بود. او همچنین از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۵۷ مدیریت و سردبیری مجله «راهنمای کتاب» را بر عهده داشت. مجموعه نوشتارهایی که ایرج افشار در مجلات و یادنامه‌ها به چاپ رسانده، در حدود ٢ هزار مقاله ‌است. کتاب‌هایی که او در زمینه فرهنگ، تاریخ و ادب ایران منتشر کرد، بالغ بر ٣٠٠ جلد می‌شود که این تعداد در میان معاصران بی‌نظیر است. از افشار به عنوان پدر کتابشناسی ایران نیز یاد می‌شود. ایرج افشار ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ در سن ۸۵ سالگی درگذشت.