حذف جانی دپ از دزدان دریایی کارائیب

روز گذشته رسانه‌های غربی خبری منتشر کردند که می‌تواند برای هواداران دزدان دریایی کاراییبی بسیار تلخ باشد؛ با این مضمون که جانی دپ دیگر در نقش کاپیتان جک اسپارو حضور نخواهد داشت. این خبر به ‌نقل از نویسنده این مجموعه تأکید می‌کرد که جانی دپ ۵۵ساله که در ۵فیلم ساخته‌شده از این سری در نقش کاپیتان جک اسپارو حضور یافته، در بازسازی جدید دیزنی از این مجموعه که اخبارش در روزهای اخیر بازتاب‌های  بسیاری داشته، نقش کاپیتان جک را به بازیگر دیگری خواهد سپرد. دپ که زندگی حرفه‌ای و شخصی‌اش در سال‌های اخیر بسیار پرتب‌وتاب بوده، هنوز بیانیه‌ای در این رابطه منتشر نکرده است.