حافظ ناظری: خداحافظ ایران!

در هیاهوی حاکم بر بازار موسیقی و هنگامه‌ای که برخی از خوانندگان سرشناس و ناشناس این سرزمین سودای مهاجرت را به سر دارند، حافظ ناظری خواننده و آهنگساز شناخته‌شده و فرزند یکی از اساتید موسیقی این آب‌وخاک نیز با انتشار ویدیویی اعلام کرد که از ایران می‌رود و این دوری از کشور و مردم سرزمین برایش بسیار تلخ و سخت است. حافظ ناظری نوشت: با وجود اینکه خداحافظی ترکیبی از دو واژه‌ بسیار زیباست، اما درونش حزنی عمیق نهفته‌ شده‌؛ زیرا هربار که خداحافظی می‌کنیم، هیچ تضمینی برای دیدارِ دوباره وجود نخواهد داشت. هم ناراحت و هم خوشحالم که باید از شما عزیزانم خداحافظی کنم.