حاجی فیروز،یک چهره افسانه ای

حاجی فیروز، یک چهره افسانه‌ای در فولکلورِ ایرانیان است که در نخستین روزهای هر سال، در کنار عمو نوروز، به شهرها می‌آید تا از آمدنِ نوروز به مردم آگاهی دهد. او یک مرد لاغراندام و سیاه‌رُخ، با کُلاهِ دوکی، گیوه‌های نوک‌تیز و جامه سُرخ است که با دایره‌زنگی و دنبک، به خیابانها می‌آید و به رقص، شیرین‌کاری و خواندنِ آوازِ کوبه‌ای می‌پردازد اما امروزه این سنت قدیمی به یک شغل فصلی در تهران و شهرهای بزرگ تبدیل شده است که بسیاری از آن درایام عید کسب درآمد می کنند.اغلب آنها همان افراد دست فروش سرچهارراه هستند که دراین ایام به این شغل روی می آورند.

برچسب ها :