بزرگترین قتلگاه پرندگان در ایران کجاست؟/ این ویدئو را ببینید

فریدونکنار شهری در شمال ایران است که این روزها بیش از هر چیز دیگر در زمان مهاجحرت پرندگان از سیبری نگرانی فعالان حخقوق حیوانات را بر می انگیزد.

 

برچسب ها :