حامد برکاتی:

بروز مخاطرات تنفسی در مناطق سیل‌زده با خشک‌شدن گِل‌ها

مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت نسبت به بروز مخاطرات تنفسی در مناطق سیل‌زده با خشک‌شدن گِل‌ها هشدار داد و گفت: «آن چیزی که از این به بعد با گرم‌شدن هوا اهمیت دارد، بیماری‌های عفونی و انگلی است. به‌طور مشخص نگرانی ما بیماری‌های منتقله از طریق آب و غذاست. در استان لرستان با توجه به این‌که خاک‌ها به شکل گل انباشته شده است، بعد از خشک‌شدن با اندک بادی پراکنده می‌شود و مخاطرات تنفسی ایجاد خواهد کرد که مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت بسته‌های حداقلی و توصیه‌هایی را در مورد پیشگیری از اسهال کودکان و دستورالعمل‌هایی را در این زمینه برای دانشگاه‌های درگیر این موضوع فرستاده است.»