بازیگر مرده در یک فیلم جدید بازی می‌کند!

تاد فیشر برادر کری فیشر بازیگر درگذشته «جنگ ستارگان» می‌گوید جرج لوکاس، به میزان کافی راش ‏استفاده نشده از کری فیشر دارد که در فیلم جدید استفاده می‌شود. اوایل‌سال جاری اعلام شد که کری فیشر بازیگر درگذشته نقش ژنرال لیا اورگانا در مجموعه فیلم‌های «جنگ ستارگان» با بهره‌گیری از فیلم‌های استفاده نشده از او به سری جدید این فیلم به نام«جنگ ‏ستارگان:   قسمت نهم» برخواهد گشت‎.‎
گفته شده است که از فیلم‌های استفاده نشده فیشر در «جنگ ستارگان:   نیرو برمی خیزد» و «جنگ ‏ستارگان:   آخرین جدای» در فیلم جدید به کارگردانی جی. جی. آبرامز استفاده می‌شود، اما این‌که این فیلم‌ها ‏تا چه اندازه پایان مناسبی برای شخصیت لیا ترسیم خواهند کرد، باید منتظر ماند و دید‎.