بازدید اصحاب رسانه از کارخانه داروسازی سها و داروخانه ی هلال احمر

شرکت داروسازی سها یکی از زیر مجموعه های سازمان تدارکات پزشکی است که در سال هشتادو هفت با هدف تولید داروهای حیاتی و مهم ایجاد و راه اندازی شد. این شرکت مشتمل بر دو سایت تولیدی چهارباغ و شهید فقیهی (ورداورد) می باشد.

برچسب ها :