انتصاب دختر حجازی با موافقت داماد خانواده!

طی دو روز گذشته انتخاب آتوسا حجازی، فرزند مرحوم ناصر حجازی به‌عنوان مدیر تیم‌ملی فوتسال زنان حسابی سروصدا کرده است. فاطمه صوفی‌زاده، نایب‌رئیس بانوان فدراسیون فوتبال در این خصوص گفته است: ‌«ما قصد داشتیم از سایر ظرفیت‌های خود در فوتسال بانوان استفاده کنیم و خانم حجازی هم در زمان خودشان برای فوتسال افتخارآفرینی کردند و از یک خانواده فوتبالی هستند. اتفاقا ایشان خیلی هم باانگیزه و علاقه نشان دادند مهمترین مسأله‌ای که باعث شد خانم حجازی پیشنهاد ما را قبول کند، موافقت همسرشان آقای رمضانی بود که در واقع خانم حجازی اولویت همراهی با تیم‌ملی فوتسال را قبول موافقت همسرش اعلام کرده بود.»