الکترونیکی شدن کتاب‌های درسی به دلیل کمبود کاغذ

مشکل کمبود کاغذ ماه‌هاست ادامه دارد. پیش از این روزنامه‌ها و مجلات بسیاری در این کمبود دچار مشکل شدند و این موج حالا به آموزش و پرورش هم رسیده است و سیدحسین طلایی زواره، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفته «اگر مشکل کمبود کاغذ همچنان ادامه داشته باشد، الکترونیکی کردن کتب درسی قوت خواهد گرفت.»
او درباره مسأله کمبود کاغذ برای چاپ کتب درسی و همچنین کاغذهایی که در گمرک مانده‌اند به ایلنا گفت: «در این خصوص دو سه مرتبه از طریق آقای وزیر مکاتباتی با بانک مرکزی داشتیم، اما هنوز این ثبت سفارش‌ها تمدید نشده تا کاغذهایی که در گمرک هستند، ترخیص شوند.»
وی ادامه داد: «برای دریافت کاغذها از گمرک طی نامه‌ای به آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اقدام کردیم، اما متاسفانه کار ما در گردونه بروکراسی هنوز انجام نشده است و امیدواریم بتوانیم تا هفته دیگر این مسأله را حل کنیم. اگر تمدید ثبت سفارشات انجام شود، می‌توانیم بخشی از کاغذی که وارد کشور شده را دریافت کنیم.»
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پاسخ به این سوال که آیا این میزان کاغذ که در گمرک وجود دارد برای چاپ کتب درسی سال آینده کافی است؟ گفت: «علاوه بر کاغذهای موجود در گمرک مقداری دیگر هم در راه کشور  از طریق کشتی است که اگر ثبت سفارشات صورت بگیرد به آنهایی که در راه هستند، دسترسی پیدا خواهیم کرد.»
طلایی زواره همچنین با اشاره به اینکه اگر مشکل کمبود کاغذ همچنان ادامه داشته باشد، الکترونیکی کردن کتب درسی قوت خواهد گرفت، گفت: «به موازات چاپ کتب درسی، الکترونیکی کردن کتاب‌های درسی را هم پیگیری می‌کنیم تا در بخش‌ها یا مناطقی که برخوردار هستند و می‌توانند از خدمات الکترونیکی کردن کتاب درسی استفاده کنند، این طرح را اجرا کنیم.»
او درباره روند الکترونیکی کردن یکی از کتب پایه اول ابتدایی گفت: «آن کتاب الکترونیکی به غیر از فایل پی‌دی‌اف کتاب با رسانه دیگر آموزشی همراه است، به طور مثال می‌توان متناسب با موضوعات کتاب، فیلم‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط با آن یا منطبق با آن درس را نمایش داد که البته همکاران ما در حال کار کردن روی این موضوع هستند.»
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پاسخ به این سوال که آیا در سال آینده کتاب درسی الکترونیکی را در مدارس خواهیم داشت؟ گفت: «امیدواریم بتوانیم این کار را انجام دهیم، زیرا این طرح نیاز به فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی دارد تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم.»