آرزوی پوری بنایی برای بازگشت به سینما؟!

پوری بنایی بازیگر قدیمی سینمای ایران پس از نمایش فیلم «مهرگیاه» در سینما تک خانه هنرمندان از آرزویش برای بازگشت به سینما گفت. این بازیگر که در شماری از بهترین فیلم‌های سینمای ایران بازی کرده؛ با اشاره به این‌که «به سینما عشق می‌ورزم» گفت:« امیدوارم روزی برسد که دوباره به سینما برگردم؛ آرزوی بزرگ و عشق من سینماست و دوست دارم که دوباره در سینما کار کنم. هنوز هم که فیلم‌های خودم را تماشا می‌کنم، به ایرادات کار در بازیگری و دیالوگ و.. توجه می‌کنم. به امید آن روزی که دوباره به سینما برگردم لحظه‌شماری می‌کنم.»